TECKENSPRÅKETS RÖST 

Teckenspråkets Röst är en förening vars syfte är att upplysa samhället på lokal, regional och riksnivå. Föreningen ska fungera som tankesmedja, bilda opinion, påverka, lyfta sociologiskt, kulturellt samt språkligt perspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

En fri och oberoende press från vår sida som granskar, påverkar, belyser inom olika områden bidrar till en gynnsam förutsättning präglar civilsamhället att Teckenspråkets Röst finns. Vi vill att alla döva människor ska ha rätt till rättigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Varmt välkommen att kontakta oss:
info@teckenspraketsrost.se

Isabel Engwall och Rebecca Jonsson, två av Teckenspråkets Rösts grundare

Isabel Engwall och Rebecca Jonsson, två av Teckenspråkets Rösts grundare

Aktuellt

Här ser du det senaste som är aktuellt inom föreningen. Fler artiklar hittar du under AKTUELLT i menyn.

Uppdatering om sektskandalen

Anammar Moderaterna i Jönköpings Län politikern Wengholms uttalande om att dövrörelsen är en sekt?

Sveriges (och Nordens) första döva professor

Stort grattis till Johanna Mesch som numera är professor i teckenspråk vid Stockholms universitet.

Ökande global okunskap om döva?

Döva föräldrar i Norge anmäldes för grov omsorgssvikt eftersom de valde bort CI till sitt döva barn.